Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteerde gisteren een alternatief plan voor de verzwaring van de exameneisen. Hiermee wil het LAKS duidelijk maken dat het huidige voorstel slechts symboolpolitiek is en geen kans van slagen heeft.

"Met dit voorstel bereikt de regering alleen dat een groep scholieren minder kansen krijgt. Ons plan zorgt er wél voor dat het onderwijs beter wordt en het diploma meer waard", aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong.

Op de website http://www.geenkansvanslagen.nl kunnen scholieren en anderen het alternatieve plan van het LAKS lezen en een petitie ondertekenen. Het LAKS stelt voor om eerst structureel te investeren in het verbeteren van de lerarenopleiding, om meer les in rekenen en taal te geven en daarmee direct de nog steeds aanwezige ophokuren te laten verdwijnen.

Reeds gedane investeringen hebben nog onvoldoende tot aantoonbaar resultaat geleid, er moet dus meer gebeuren. De Jong: "Daarna kunnen wat ons betreft de eisen omhoog, graag zelfs. Als het diploma meer waard is, wordt de achterstand die Nederland heeft verholpen en kunnen scholieren zonder blokkades doorstuderen".

Volgens het LAKS kan er bespaard worden op bijvoorbeeld de maatschappelijke stage en de gratis schoolboeken en moeten scholen zelf meer geld investeren in het onderwijs. "Mooie ambities klinken al jaren, iedere partij beloofde voor de verkiezingen te investeren in onderwijs. Helaas blijven we op Europees niveau nog ver achter op andere landen, zoals België, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het is te hopen dat het nieuwe kabinet haar beloftes eindelijk nakomt en woorden in daden omzet zodat we internationaal weer meetellen."

Het LAKS stelt ook enkele maatregelen voor die de kwaliteit van het examen verbeteren. Zo moeten er algemene regels voor schoolexamens komen, waardoor de verschillen tussen scholen op dit vlak kleiner worden. Leerlingen op verschillende scholen hebben nu niet hetzelfde aantal herkansingsmogelijkheden, en ook kanhet aantal schoolexamens uiteen lopen.

Zulke verschillen moeten worden verminderd, alle scholieren verdienen gelijke kansen. De Jong: "Een scholier zal en kan niet harder leren als het onderwijs zelf niet verbeterd wordt. Het is een gedachtefout om te stellen dat als de scholier zelf harder gaat werken, dit het onderwijs beter maakt".

Staatssecretaris van Bijsterveldt wil de exameneisen per 2011-2012 verhogen, zonder eerst de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Zo zullen examenkandidaten voor hun centrale examens gemiddeld een voldoende moeten halen, en kunnen zij lagere cijfers dus niet meer compenseren via het schoolexamen. Ook mogen leerlingen dan nog maar één 5 halen binnen de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Komende donderdag bespreekt de Kamercommissie de plannen.