De Gemeente Amsterdam introduceert deze week de Basislijst Schooltaalwoorden VMBO. Deze lijst bevat een selectie van 1600 schooltaalwoorden en is opgedeeld in een algemene categorie en vijf verschillende schoolvakken: biologie, mens & maatschappij, economie, wiskunde en natuurkunde.

Door aandacht te besteden aan die schooltaalwoorden in de brugklas en onderbouw kunnen leerlingen de teksten van het vak beter begrijpen. Een belangrijke stap naar betere leerresultaten.

Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is gebleken dat niet alle (VMBO)-leerlingen schooltaalwoorden en vakwoorden voldoende beheersen. Deze woorden zijn nodig om de lesstof van verschillende schoolvakken te begrijpen.

Zo staat voor het vak wiskunde bijvoorbeeld het woord "vergelijken" op de lijst. En woorden als "uitdrukking" en "motief" zijn terug te vinden in de algemene categorie. De beheersing van schooltaalwoorden en vakwoorden zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan.

Gedurende de brugklasperiode worden deze woorden aangeboden aan de leerlingen. Er wordt mee geoefend en teruggevraagd. Aan het einde van de brugklas zouden alle leerlingen die woorden moeten kennen en kunnen gebruiken.

De woordenlijst is bestemd voor docenten Nederlands en vakdocenten, om te gebruiken in de klas, en is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met VMBO scholen. De woordenlijst en handleiding valt te downloaden via www.onderwijs.amsterdam.nl.

© Nationale Onderwijsgids