Team leerplicht van de gemeente Almere is in de zomerperiode actief bezig geweest om leerlingen die van het VMBO af kwamen en die zich nog niet hadden aangemeld bij een vervolgopleiding, op te sporen. Ook in eerdere jaren was hier vanuit de gemeente aandacht voor. Helaas kwam het voor dat een groep leerlingen zich om verschillende oorzaken niet aanmeldde bij het MBO. Deze leerlingen raakten tussen wal en schip en kwamen soms weer moeilijk aan de slag.

De leerplichtactie maakt onderdeel uit van het actieplan om het vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Vooral bij de overgang van VMBO naar MBO blijkt dat de inzet van leerplichtambtenaren hard nodig is om deze leerlingen naar school te krijgen. Leerplicht spoorde deze leerlingen op waarna zij telefonisch of schriftelijk benaderd zijn of ze kregen een huisbezoek met als doel: aanmelden voor een vervolgopleiding. De meeste leerlingen hebben zich alsnog aangemeld bij een vervolgopleiding. Een kleine groep wordt begeleid bij het maken van een keuze. Zo voorkomen we dat leerlingen uitvallen in de periode tussen VO en MBO. Leerplichtambtenaren Bianca Molly en Marjolein Dull : ‘Ouders reageren positief op onze actie. Ouders ervaren het als prettig dat de gemeente betrokken is bij hun kind en in de gaten houdt of hij/zij zich aanmeldt voor een vervolgopleiding’. De afdeling leerplicht wijst erop dat ouders zelf de eerst aangewezene zijn om hun kinderen naar school te sturen en roept hen dan ook op om deze rol te pakken. Als leerlingen en ouders onwillig blijven, zal de laatst bezochte school het schoolverzuim melden bij de leerplichtambtenaar. Het is bedoeling dat deze acties de komende jaren worden voortgezet. Er is nauw overleg met het onderwijs en dit zal verder uitgebreid worden om al eerder vanuit leerplicht actief te kunnen zijn. Leerplicht is zo een belangrijke schakel in het verder terugdringen van voortijdig schooluitval.

 

Bron: Gemeente Almere