Logo_logo_vakcollegegroep-logo__1_

Er bestaan al verschillende hulpmiddelen die leerkrachten in staat stellen om divers onderwijs te geven wat aansluit bij het niveau van de leerlingen. Differentiatie komt dan ook binnen het taal- en rekenonderwijs al veel voor. Binnen de beroepsgerichte praktijklessen zou differentiatie minder ontwikkeld zijn. Het project 'Systematisch  en groepsgewijs differentiëren binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap' moet handvatten opleveren die docenten in staat stellen om op systematische wijze vorm te geven aan gedifferentieerd onderwijs. Dit meldt Vakcollege Groep.

Docenten van beroepsgerichte praktijkvakken houden al rekening met de verschillen tussen scholieren, toch zou dit nog niet systematisch gebeuren. Deze leerkrachten zouden namelijk rekening moeten houden met een grotere diversiteit aan vaardigheden, zoals meta-cognitieve, reactieve, psychomotorische en interactieve vaardigheden.

Vakcolleges Techniek bieden in leerjaar één en twee veel beroepsgerichte praktijklessen aan in de vorm van Techniek & Vakmanschap (T&V). De docenten van T&V hebben te maken met zeer complexe verschillen tussen hun leerlingen, doordat ze nog niet hebben gekozen voor een specialisatie. Ook zitten basis- en kaderleerlingen veelal bij elkaar in de klas.

Het eerste doel van het project is om een gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren door onderzoekers en docenten. In het onderzoek wordt gekeken hoe docenten T&V op systematische wijze kunnen differentiëren, zodat zij planmatig kunnen inspelen op de verschillen tussen scholieren en daarmee het leerproces van hun leerlingen positief kunnen stimuleren.

Het tweede doel is om na te gaan of specifieke vormen van gedifferentieerd onderwijs goed aansluiten op de leerprocessen van de leerlingen. Om dit doel te behalen gaan docenten in het onderzoek de bestaande lessenreeksen aanpassen en proberen deze uit in de eigen onderwijspraktijk. Aan het onderzoek nemen twaalf docenten deel, verdeeld over Vakcolleges. Het onderzoek gaat na de zomervakantie van start. 

© Nationale Onderwijsgids