Normal_tweede_kamer_debat_politiek

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil dat leerlingen van het vmbo zich eerder kunnen aanmelden voor een mbo-opleiding. Samen met een goede Loopbaanbegeleiding (LOB) moet dit leiden tot minder uitval bij de overgang naar het mbo. Om dit te bewerkstelligen werkt de minister aan een wetsvoorstel dat het toelatingsrecht bij het mbo regelt en de aanmelddatum vervroegt. Dit zei Bussemaker in een overleg met Kamerleden over de voorlopige uitvalcijfers over schooljaar 2013-2014. Dit meldt de VO-Raad.

Uit cijfers van februari blijkt dat het aantal voortijdige schoolverlaters weer gedaald is. Toch vindt de onderwijsminister het aantal vroegtijdige schoolverlaters in entree-opleidingen zorgelijk. Nog een zorgpunt is dat de schooluitval in de vier grote steden hoog is gebleven.

In het debat benadrukten meerdere partijen het belang van LOB en studieloopbaanbegeleiding. CDA en de SP willen dat de minister aandacht besteedt aan de leerlingen uit het Praktijkonderwijs voor wie het moeilijk is om door te stromen naar het mbo. Bussemaker wees hierop naar de aanpak voor kwetsbare jongeren en het wetsvoorstel toelatingsrecht mbo.

Kamerleden zijn ook bezorgd over thuiszitters en het passend onderwijs. De effecten van passend onderwijs zijn nu nog niet zichtbaar, omdat de cijfers van de schooluitval gaan over het schooljaar voor de invoering van de wet op passend onderwijs in 2014. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wees hiervoor naar de voortgangsrapportage passend onderwijs die begin juni naar de Tweede Kamer gestuurd wordt. Door de partijen is een vervolgdebat aangevraagd, een aantal Kamerleden zou overwegen om moties in te dienen. 

© Nationale Onderwijsgids