Logo_laks_landelijk_aktie_komitee_scholieren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de noodklok geluid. Dit jaar zijn er weer scholieren onrechtmatig uitgesloten van het centraal examen op basis van behaalde resultaten. LAKS heeft inmiddels al ruim twintig klachten ontvangen, maar de organisatie vermoedt dat dit slechts een klein deel is van de klachten, zo meldt de organisatie. 

“Scholieren krijgen op deze manier niet de kans om hun cijfers op te halen en dat terwijl de centraal examens, net als de schoolexamens, 50 procent van je eindcijfer bepalen. Op de manier hebben scholieren al definitief verloren, voordat zij aan de tweede helft van de wedstrijd beginnen”, zegt voorzitter van LAKS, Annelotte Lutterman.

Het LAKS benadrukt dat prestatiecontracten tussen school en scholier geen juridische basis hebben, ook niet wanneer een scholier heeft meegedaan aan bijvoorbeeld een Zomerschool. In de betreffende contracten staat aan welke voorwaarden een scholier moet voldoen voordat hij mag deelnemen aan de centraal examens. Volgens het LAKS is een scholier die begint aan zijn examenjaar altijd onvoorwaardelijk toegelaten aan het examenjaar. Zelfs wanneer een scholier een onvoldoende haalt voor bijvoorbeeld het profielwerkstuk, mag de school hem niet uitsluiten van het centraal examen, aldus LAKS.

“Wij willen graag meteen weten wanneer scholieren worden uitgesloten, zodat wij actie kunnen ondernemen. Ook dit jaar heeft het LAKS er voor gezorgd dat meerdere scholieren alsnog mogen deelnemen aan de centraal examens die 11 mei van start gaan”, zegt Lutterman. Scholieren die ook zijn uitgesloten voor het centraal examen kunnen zich melden bij het meldpunt 'Ik mag geen examen doen' via de website van LAKS of info@laks.nl. 

© Nationale Onderwijsgids