Normal_normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les_autisme_adhd

De verhouding tussen het regulier en speciaal onderwijs is veranderd door de invoering van het passend onderwijs. Erik Dannenberg, projectleider van de stuurgroep 'Speciaal onderwijs in de transities' vindt dat de positie van het speciaal onderwijs opnieuw bepaald moet worden, vanwege veranderingen in het onderwijs en de zorg die grote impact zouden hebben op het speciaal onderwijs. Op dit moment zou de kennis over beperkingen en stoornissen steeds meer verdwijnen. Dit meldt Passend Onderwijs. 

Begeleiders zouden geen raad weten met kinderen die meerdere problemen hebben. Dannenberg benadrukt dat juist voor deze groep kinderen een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg essentieel is. “Het is mijn droom dat leden van het wijkteam ook in de scholen werken, zodat ze problemen op tijd kunnen signaleren”, zegt Dannenberg. Hij ziet het als een groot voordeel dat kinderen door het passend onderwijs leren omgaan met kinderen met een beperking. “Op dit moment verdwijnt de kennis over beperkingen en stoornissen steeds meer. Daardoor willen bijvoorbeeld minder werkgevers iemand met een beperking aannemen. Dit wordt al in de kindertijd gezaaid.”

Volgens Dannenberg is het een goede ontwikkeling dat door de invoering van het passend onderwijs er in de toekomst veel minder gesegregeerde vormen van speciaal onderwijs komen. Zo worden leerlingen zo veel mogelijk in het 'gewone leven' gehouden en wordt de expertise naar hen toe gebracht, zegt de projectleider. Passend onderwijs zou geladen moeten worden met een samenlevingsvisie gericht op onderwijs, zorg en participatie. Een includerende samenleving, in plaats van mensen op hun beperking te sorteren en apart te zetten, zegt Dannenberg.

De stuurgroep werk ook aan de ontvlechting en invlechten van het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso). De bedoeling is dat het vso onder het wettelijk kader van het voortgezet onderwijs valt, in plaats van het primair onderwijs. “Zodra het vso onder het voortgezet onderwijs valt, kunnen er, waar nodig, ook eerstegraadsleerkrachten lesgeven”, aldus Dannenberg.

© Nationale Onderwijsgids