Normal_groente_gezond__compfight_

Dit jaar zijn een recordaantal aanvragen van 1775 binnengekomen voor extra hulp om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Uit de eerste berekeningen op basis van de aanvragen blijkt dat het aantal aanvragen groter is dan het beschikbare budget. Hierdoor kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Dit meldt de MBO Raad.

Aan de hoeveelheid aanvragen is te zien dat er grote behoefte op scholen is om aandacht te besteden aan gezondheid. De komende weken wordt er een selectie en prioritering gemaakt van scholen die een aanvraag hebben gedaan. Deze zijn onder andere gebaseerd op de verdeling van de aanvragen over de verschillende schooltypes. Half mei horen de scholen of hun aanvraag wordt gehonoreerd. Vervolgens kunnen de scholen in het nieuwe schooljaar van start gaan met de Gezonde School activiteiten. 

© Nationale Onderwijsgids