Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

(Novum) - Nederlandse leerlingen hebben niet zo veel zin om de schoolboeken in te duiken. Ze zijn lastig te motiveren, zeker in vergelijking met andere landen. Relatief weinig leerlingen presteren overigens onder niveau, maar er zijn nauwelijks leerlingen die erbovenuit steken. Dat staat in het woensdag gepubliceerde Onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

Gebrek aan motivatie wordt in het hele onderwijsveld als knelpunt gezien, zowel door leraren als leerlingen. Veel docenten geven aan dat ze het moeilijk vinden om hun klas te motiveren, zeker als die klas vol zit met ongeïnteresseerde pubers. Vier op de tien docenten in de onderbouw van de middelbare school vinden zichzelf onvoldoende in staat om ongemotiveerde leerlingen enthousiast te maken voor de lesstof.