Normal_leerlingen_docent_voortgezet_onderwijs__screenshot_

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste motivatie van docenten voor hun lessen is dat ze vormend bezig zijn. Leerkrachten zouden zich nu beperkt voelen. Ze zouden een grote behoefte hebben aan ondersteuning, in de vorm van een gedeelde beroepsethiek. Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van de leraar op Fontys Hogescholen, heeft het onderzoek uitgevoerd onder 510 docenten in het voortgezet onderwijs. Dit meldt Verus.

De overgrote meerderheid van de ondervraagde docenten vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben, dat ze scholieren een kritische houding moeten bijbrengen en bijdragen aan de ontwikkeling van goede houdingen. In de praktijk zou dit niet altijd tot uiting komen. “Leraren willen wel non-verbaal het goede voorbeeld geven, maar deinzen ervoor terug om explicieter aandacht aan morele vorming te geven, uit angst om hun normen en waarden op te leggen”, zegt Sanderse.

Zestig procent van de ondervraagden is van mening dat de lerarenopleidingen de docenten slecht tot zeer slecht voorbereiden om leerlingen moreel te vormen. Leerkrachten zouden daarnaast benoemen dat de invloed van andere partijen op de morele ontwikkeling van de scholieren zo groot is, dat de rol van docenten beperkt blijft. Ouders, leeftijdsgenoten en media zouden hierin als belemmerende factor gezien worden. Ook zou het curriculum te vol zijn. Toetsing en examens krijgen volgens de docenten te veel aandacht, waardoor er weinig tijd overblijft om moreel vormend bezig te zijn.

Van de ondervraagde leerkrachten geeft zestig procent aan een eigen beroepsethiek te willen. “De Onderwijscoöperatie werkt aan een beroepscode. Of dat een goed initiatief is hangt van de uitwerking af. Als het maar geen opgelegde regels worden waar leraren verantwoording over moeten afleggen. Liever een discussiestuk die het gesprek over goed leraarschap stimuleert. Een code zou leraren kunnen helpen uit te leggen wat goed leraarschap is, juist ook richting een overheid die daar soms andere ideeën op na houdt”, aldus Sanderse.

© Nationale Onderwijsgids