De laatste school voor voortgezet onderwijs in Zandvoort aan Zee, het Wim Gertenbach College dreigt gesloten te worden. Volgens SP-Kamerlid Manja Smits is dat een heel slecht idee. Smits: 'Er zijn al te veel leerfabrieken. Grote scholen waar niemand elkaar kent. Juist nu de politiek zich uitspreekt voor kleinschalig onderwijs kiest de directie van deze school de weg van schaalvergroting. We moeten de kleine scholen die nog over zijn koesteren, in plaats van sluiten.'

Het Gertenbachcollege geeft vmbo-onderwijs aan zo'n 160 leerlingen. Ouders, leerlingen en personeel zijn heel tevreden over hun school en kwamen direct in actie toen ze hoorden van de sluiting.

De SP steunt de actie en hoopt dat de directie tot bezinning komt. Smits: 'Het is niet goed als schooldirecties op eigen houtje en tegen de wens in van scholieren, ouders en personeel, kiest voor schaalvergroting. Het is toch raar dat een schoolbestuur een school mag sluiten terwijl iedereen tevreden is over die school?'

Vorige week heeft de gemeenteraad van Zandvoort aan Zee unaniem gepleit voor behoud van de school. Smits heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt gevraagd zich met de zaak te bemoeien: 'Het Wim Gertenbach College is een voorbeeld van kleinschalig onderwijs zoals eigenijk iedereen het liefst ziet. Koester dat.'