Gemeenten gaven in 2010 veel minder uit aan onderwijshuisvesting dan er via het gemeentefonds werd ontvangen, zo meldt de Besturenraad, de organisatie die 2200 scholen en 800.000 leerlingen vertegenwoordigt in het christelijk onderwijs.

Dat gemeenten minder uitgaven dan er via het gemeentefondsblijkt werd ontvangen, blijkt uit het Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2011, onderdeel van de begroting van het gemeentefonds voor 2011. Ook vorig jaar was er sprake van onderbesteding door de gemeenten en die liep dit jaar met € 50 miljoen verder op.

€ 380 miljoen onderuitputting
Daarmee is dit verhaal bijna een kopie van het bericht van september 2009. Het verschil met vorig jaar is dat de bedragen nog verder zijn toegenomen. Was er vorig jaar sprake van een "onderuitputting" van € 330 miljoen, voor 2010 gaat het al om een bedrag van ca. € 380 miljoen.

Versterk positie scholen
Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar de gemeentelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting. De Besturenraad pleit ervoor dat de scholen in een sterkere positie gebracht worden om te voorkomen dat er nog meer huisvestingsgeld wegvloeit naar andere terreinen.