DEN HAAG (ANP) - Het aantal vwo-leerlingen dat kiest voor een natuurprofiel is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag heeft bekendgemaakt.

Het natuurprofiel is al een aantal jaren het populairst. Inmiddels kiest meer dan de helft van alle vwo-leerlingen voor deze studievorm. Meisjes kiezen echter nog steeds minder vaak een natuurprofiel dan jongens.

Eind jaren negentig werden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs de profielen ingevoerd, waarmee leerlingen vakken selecteren die goed aansluiten bij hun verdere carrière.

Sinds de invoering werden de zogenoemde maatschappijprofielen vaker gekozen dan de natuurprofielen. Dat is dus nu niet meer het geval.

Een mogelijke verklaring voor de toenemende populariteit is volgens het CBS de invoering van de zogenoemde 'tweede fase nieuwe stijl'. Hierdoor is sinds het schooljaar 2007-2008 de samenstelling van de vakkenpakketten in de profielen veranderd.