Normal_leraar_vo_duits_vinger_leerling

Op middelbare scholen heerst een tekort aan leraren Duits. Oudere docenten gaan met pensioen, terwijl de lerarenopleidingen te weinig nieuwe docenten afleveren. Het tekort wordt geschat tussen de vier en vijf procent, wat betekent dat er 150 docenten te weinig zijn. Het vak zou ook kampen met een kwaliteitsprobleem. Dit meldt de NOS.

Het aantal leerlingen op de opleidingen Duits voldoet bij lange na niet aan de vraag naar leraren Duits in het voortgezet onderwijs. In de hoogste klassen van het vwo moeten bij voorkeur universitair geschoolde docenten staan, maar die zijn zeldzaam. De problemen worden nu opgelost door tijdelijk onbevoegde docenten in te zetten of 'plofklassen' te vormen, dit zijn overvolle klassen waardoor minder docenten nodig zijn. Sinds Duits geen verplicht vak meer is op school, hebben een aantal middelbare scholen het vak inmiddels geschrapt.

Een aantal scholen zouden ook Duitsers en andere buitenlanders voor de klas zetten. Echter kunnen Duitstalige docenten niet zomaar voor een Nederlandse klas staan, omdat ze daarvoor ook een goede kennis van de Nederlandse taal en cultuur moeten hebben.

Sinds 2000 proberen verschillende scholen om in Duitsland studenten voor het Nederlandse onderwijs te interesseren. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) levert de meeste Duitstalige docenten, maar is onlangs gestopt met het werven van die studenten, omdat het teveel problemen op zou leveren. Veel studenten beheersen de Nederlandse taal niet goed en hebben teveel moeite met de vrijgevochten Nederlandse scholieren.

Om het probleem aan te pakken zijn een aantal partijen, waaronder de Duitse ambassade, in 2012 begonnen met de actie 'Mach mit'. Hiermee trekken ze langs Nederlandse scholen om leerlingen enthousiast te maken. Aan de landelijke actiedag doen dit jaar tweehonderd scholen mee. De actie leidt tot meer bewustzijn van het belang van de Duitse taal, maar nog niet in hogere aantallen jongeren aan de opleiding Duits. 

© Nationale Onderwijsgids