Uit de nieuwe begroting van het Ministerie van Justitie blijkt dat leraren en HALT-medewerkers worden opgeleid tot 'agressieregulatietrainers', zo meldt Binnenlands Bestuur.

De agressieregulatietrainers moeten leerlingen die gewelddadig gedrag vertonen, vroegtijdig gaan bijsturen. Ze zullen trainingen gaan geven aan daders van uitgaansgeweld.

Het beleid van Justitie is erop gericht om het alcoholgerelateerd geweld met 10 procent te verminderen ten opzichte van 2008.

Daarnaast is het verminderen van wapenbezit onder leerlingen een belangrijk streven; Justitie wil dat het percentage van scholen in het voortgezet onderwijs dat te maken heeft met een incident met wapenbezit daalt van 24 (2007) naar 20 procent. Ook moet het aantal soortgelijke incidenten in de omgeving van scholen dalen van 18 naar 15 procent.

Justitie wil daarnaast dat de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van films en games strenger worden nageleefd.

© Nationale Onderwijsgids