Normal_vmbo_klas

De SP heeft kritiek op de hervormingsplannen van staatssecretaris Dekker van Onderwijs voor het vmbo. Kamerlid Tjitske Siderius heeft daarom een onderzoek aangekondigd onder docenten die les geven op het vmbo. Volgens het SP-lid weten leraren en onderwijsbegeleiders het beste wat nodig is om problemen in het onderwijs aan te pakken en is het dus niet meer dan logisch om hun mening te vragen over de plannen. Dit meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Dit voorjaar komt het kabinet met een nieuwe wet voor het vmbo. 'Vereenvoudig' lijkt daarbij het kernwoord. De regering vindt het voorbereidende beroepsonderwijs te ingewikkeld met de diverse sectoren, leerwegen en vakken. Van 35 beroepsgerichte vakken wil de regering terug naar tien profielen. Binnen deze profielen worden ,naast beroepsgerichte vakken, algemeen vormen vakken en praktijkgerichte keuzevakken aangeboden. Ook is er een vrij deel waarin de leerlingen zelf vakken kunnen kiezen en ze moeten de rekentoets afleggen.

Siderius vraagt zich af of deze vereenvoudiging de problemen van het vmbo zal kinnen oplossen. Het SP-lid mist in het voorstel een oplossing voor vraagstukken als de vroege selectie van leerlingen en de doorstroom naar vervolgopleidingen. Siderius roept daarom alle docenten op het vmbo op om een vragenlijst in te vullen, “om de stem van de leraren en begeleiders op het vmbo goed te laten doorklinken in debat en de nieuwe wet”.

© Nationale Onderwijs