HALLE - Leerlingen die spijbelen, andere leerlingen afpersen of met een wapen naar school komen, worden voortaan strenger aangepakt. Scholen en politie ondertekenden een samenwerkingsakkoord.

'Dagelijks komen een paar duizend leerlingen naar Halle om hier les te volgen', zegt zonechef Johan Vanwezer. 'Om er voor te zorgen dat dit voor iedereen op een veilige manier gebeurt, werken we goed samen met de scholen. Zij signaleren ons bepaalde zaken, wij grijpen in als dat nodig is. Deze samenwerking is nu officieel gemaakt in een echte samenwerkingsovereenkomst met zeer concrete afspraken voor alle betrokken partijen.'

'Dit is een gevolg van de moord op Joe Van Holsbeeck in het voorjaar van 2006. De minister drong toen aan op een specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit. De politie werd gevraagd om geweld, steaming, wapenbezit en verkeersveiligeheid rond de scholen aan te pakken.'

In het samenwerkingsakkoord engageren de Halse secundaire scholen er zich toe om problematisch spijbelgedrag aan te pakken, geweldincidenten te melden aan de politie en zoveel mogelijk preventief op te treden inzake geweld en overlast. De scholen nemen zelf maatregelen om de verkeersveiligheid rond de schoolpoort te verbeteren. De stad Halle belooft van haar kant voldoende middelen in te zetten en scholenoverleg te organiseren. De politie engageert zich om altijd een aanspreekpunt te zijn voor de scholen, op te treden op een manier die het normale schoolleven niet verstoort en scholen te ondersteunen in preventieve acties. Ook het parket werkt mee en belooft strafbare feiten op een redelijke termijn te behandelen.

'Het uiteindelijke doel is een veilige school voor iedereen, zowel voor leerlingen, leerkrachten als buurtbewoners', besluit de zonechef.

Bron: Het Nieuwsblad