Normal_groente_gezond__compfight_

Martijn Sobels gaat vanaf 7 april aan de slag als regisseur Gezonde School. In deze functie gaat hij scholen stimuleren om een Gezonde School te worden. Het doel van deze functie is meer eenduidigheid en sturing te krijgen in de communicatie. Dit meldt de MBO Raad.

Sobels zal in zijn functie onder meer de initiatieven voor gezondheidsbevordering stroomlijnen. Deze initiatieven komen vanuit diverse partijen binnen op scholen van het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Voor de zomer zal Sobers een analyse en werkplan afleveren voor de komende twee jaar. De regisseur gaat nauw samenwerken met de projectleider van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, de VO-Raad, de MBO Raad en met het hoofd van het Centrum Gezond Leven.

De Gezonde School-aanpak ondersteunt scholen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat scholen al doen en bouwt hierop voort. Een school kiest hierbij zelf uit gezondheidsthema’s om activiteiten uit te voeren. Een school die structureel, planmatig en integraal aan gezondheidsbevordering werkt kan het vignet Gezonde School aanvragen. 

© Nationale Onderwijsgids