Arie Slob van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de effecten die de verzwaring van de exameneisen in het voortgezet onderwijs voor groepen leerlingen met dyslexie en dyscalculie (rekenblindheid) kunnen hebben.

Het Tweede Kamerlid wil een debat met de staatssecretaris en een hoorzitting met belangen- en ouderorganisaties, zoals Woortblind en oudervereniging Balans.

De ChristenUnie vindt dat bij de nieuwe examennorm rekening moet worden gehouden met leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Slob: 'De verzwaring kan voor een gymnasiumleerling met dyscalculie, die nu als eindcijfer een 4 voor wiskunde heeft en verder 8'en en 9'ens, ertoe leiden dat hij zakt en verder moet gaan op de havo of vmbo, terwijl deze leerling misschien wel klassieke talen of filosofie wil gaan studeren. Exacte talenten met dyslexie moeten wat mij betreft een eerlijke kans krijgen om door te stromen naar hun werkelijke opleidingsniveau. Deze nieuwe examennorm kan daar een streep door zetten en dat moeten we niet willen.'