Volgens taalkundige Jannemieke van de Gein gaat het mis met de spelling op de middelbare school, zo meldt het NRC Handelsblad. Leerlingen in de hoogste groep van de basisschool kunnen goed werkwoorden vervoegen, maar op de middelbare school wordt dat niveau losgelaten. Van de Gein verwijt het ministerie van Onderwijs te lage eisen te stellen.

Naar aanleiding van het werk van de commissie-Meijerink worden dit jaar referentieniveaus ingesteld om de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Van de Gein stelt in een artikel in Onze Taal dat de 'haalbare eisen' die de commissie ten doel heeft gesteld 'absurd laag' zijn.

Volgens Van de Gein beheersen basisschoolleerlingen de spelling van werkwoorden 'vele malen beter' dan de commissie denkt. De lat wordt door de commissie daardoor te laag gelegd, zelfs 'tot onder het niveau dat verreweg de meeste basisschoolleerlingen zonder buitensporig veel moeite kunnen bereiken'.

De taalkundige hoopt dat er nog eens kritisch gekeken wordt naar de referentieniveaus: 'Want zoals het nu gaat, helpt het het spellingniveau om zeep.'

© Nationale Onderwijsgids