In de rapportage over de maand juli (beschikbaar sinds begin augustus) loopt het aantal uitschrijvingen bij veel scholen en in veel regio's fors op. De helft van de ROC's kent bijvoorbeeld nu meer uitschrijvingen zonder startkwalificatie dan het aantal voortijdig schoolverlaters in het vorige schooljaar. Dit meldt de Rijksoverheid.

Het is logisch dat in de laatste maanden voor de teldatum van 1 oktober de cijfers flink in beweging zijn. Veel jongeren worden bij de ene school uitgeschreven en op dezelfde of een andere school weer ingeschreven gedurende deze zomermaanden. Daar kan nog altijd - administratief - een maand tussen zitten. Mogelijk laten daardoor de cijfers over de maand augustus de broodnodige daling zien.

Het vraagt dus nog een grote inspanning van iedereen om de jongeren zonder startkwalificatie voor 1 oktober 2010 weer in de schoolbanken (of op stage) te hebben.

© Nationale Onderwijsgids