Wie kinderen in het voortgezet onderwijs heeft, weet hoeveel dit ieder jaar weer kost. Een schooltas, schoolpas, schriften, pennen, rekenmachine, sportdagen, de huur van een kluisje, bij elkaar loopt dit flink op. Ouders met een laag inkomen in Amersfoort kunnen voor deze kosten een beroep doen op de regeling Schooltas, zo meldt DeStadAmersfoort.nl.

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en niet ouder zijn dan 18 jaar kunnen deze ouders € 300,- per kind per schooljaar krijgen.

Om voor de regeling Schooltas in aanmerking te komen mag het (gezamenlijk) inkomen van de ouders niet hoger zijn dan 120% van het minimumloon. Een andere voorwaarde is dat het kind niet ouder is dan 18 jaar en naar het voortgezet onderwijs gaat. Als het kind in het beroepsonderwijs een beroepsopleidende leerweg (school + stage) volgt, kunnen de ouders ook een beroep doen op de regeling.

© Nationale Onderwijsgids