De school en de medezeggenschapsraad (MR) kunnen het beste samen tot een oplossing komen als er een meningsverschil is over de kosten voor schoolboeken. Dat heeft directeur Ritske van der Veen vrijdag op BNR Nieuwsradio gezegd als reactie op de publicatie door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) van een zwarte lijst van scholen voor voortgezet onderwijs die de regels voor schoolkosten zouden overtreden.

De VOO zegt dat de vo-scholen die op de zwarte lijst staan ten onrechte kosten bij ouders in rekening brengen voor de verstrekking van schoolboeken. Die kosten zouden volgens de VOO bestaan uit verzendkosten en/of een onterechte borg.

Sinds vo-scholen voor de aanschaf van lesboeken een vast bedrag in hun lumpsum krijgen, zijn de boeken voor de ouders in principe gratis. Verzendkosten mogen niet in rekening worden gebracht. Scholen mogen onder bepaalde voorwaarden wel een borg vragen voor het gebruik van de boeken. Die borg wordt terugbetaald als de boeken in goede staat worden teruggeven.

VOS/ABB-directeur Van der Veen zei vrijdag op BNR Nieuwsradio als reactie op de publicatie van de zwarte lijst dat het duidelijk is dat scholen de regels niet mogen overtreden. Maar hij benadrukte ook dat in veel gevallen de situatie genuanceerder ligt dan op basis van de zwarte lijst kan worden geconcludeerd. Het in rekening brengen van verzendkosten mag niet, maar een borg onder voorwaarden wel degelijk, aldus Van der Veen.

Hij adviseert ouders en scholen om in het geval van een meningsverschil de kwestie te bespreken met de medezeggenschapsraad. De ervaring leert dat er dan meestal een bevredigende oplossing voor alle partijen kan worden bereikt. Alleen in het uiterste geval, als er echt geen oplossing kan worden gevonden, is het een optie om naar de rechter te stappen.

Van der Veen zei op BNR Nieuwsradio ook dat een eventueel proefproces over de kosten die scholen bij ouders in rekening brengen, helderheid over de kwestie kan verschaffen. "Dan weet iedereen waar die aan toe is", aldus de VOS/ABB-directeur.