De Belastingdienst Toeslagen, DUO en de SVB gaan ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs beter informeren over de mogelijkheid een tegemoetkoming in onderwijskosten aan te vragen. Aanleiding hiervoor zijn vragen die de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, aan deze overheidsinstanties heeft gesteld over deze informatievoorziening.

De ombudsman startte dit onderzoek nadat hij klachten had ontvangen van ouders en leerlingen. Zij hadden aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming, maar liepen deze mis omdat zij de informatie hierover misten.

Het gaat om drie ingewikkelde regelingen voor onderwijskosten. Ouders met een minimum inkomen krijgen voor hun kinderen van de Belastingdienst Toeslagen een kindgebonden budget. Zij ontvangen deze vergoeding naast de kinderbijslag die wordt uitgekeerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Ouders die dit kindgebonden budget ontvangen voor kinderen van 16 tot 18 jaar, die voltijds middelbaar beroepsonderwijs volgen, kunnen voor hen ook nog een 'tegemoetkoming ouders' aanvragen. Voor kinderen ouder dan 18 in het voortgezet onderwijs is er een 'tegemoetkoming scholieren'. Deze regelingen voert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit.

De tegemoetkoming scholieren liepen ouders en leerlingen regelmatig mis, omdat zij er niet van op de hoogte waren. In 2008 en 2009 ontving de Nationale ombudsman klachten van ouders die vonden dat de overheid hen hier onvoldoende over had geïnformeerd. Daarop startte hij een onderzoek naar de manier waarop de overheid deze informatie gaf.

Betere informatievoorziening
Tijdens het onderzoek van de ombudsman naar de informatievoorziening over de tegemoetkoming in onderwijskosten, concludeerden de betrokken overheidsinstanties - Belastingdienst Toeslagen, SVB en DUO - zelf dat de informatie tekort schoot. Vanaf november 2010 zal de Belastingdienst Toeslagen in beschikkingen over een kindgebonden budget, ouders van kinderen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar erop wijzen dat zij mogelijk een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

De SVB en DUO nemen in brieven aan ouders en leerlingen een zin op die hen wijst op de mogelijkheid een tegemoetkoming scholieren aan te vragen. Met ingang van het jaar 2010 zal DUO de regels soepel toepassen: te late aanvragen die tot 1 juli zijn binnengekomen worden toch in behandeling genomen.