Uit cijfers van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) blijkt dat scholieren steeds meer opkomen voor hun rechten. Toch is er nog veel werk te verzetten en daarom stelt het LAKS voor om leerlingenraden te verplichten. "Alhoewel veel scholieren nog geen politiek stemrecht hebben, hebben zij wel het recht hun stem te laten horen op school", aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong.

De Jong vervolgt: "Landelijk worden scholieren door ons vertegenwoordigd, en scholieren weten ons goed te vinden. Helaas zien we dat er op veel scholen, vooral op het vmbo, nog geen leerlingenraad is. Juist op school is het belangrijk dat scholieren van zich laten horen." Veel beleid wordt namelijk niet door de overheid, maar door de scholen zelf bepaald.

Het LAKS stelt voor om leerlingenraden op iedere school verplicht te stellen. Op deze manier kunnen meer scholieren, dé ervaringsdeskundigen, meedenken en -beslissen over het beleid op hun school. Dit gebeurt al in Vlaanderen, waar 95% van de scholen inmiddels een leerlingenraad heeft, en in juni 2011 wordt een dergelijke wet ingevoerd op het Nederlandse mbo. Als 10% van de leerlingen op een school om een leerlingenraad vraagt, zou de school deze moeten faciliteren.

Cijfers
Leerlingen weten het LAKS goed te vinden. Afgelopen examenperiode klaagden 146.000 scholieren bij het LAKS over hun examens, dit is een sterke toename ten opzichte van 2009 toen er 88.000 klachten binnenkwamen. Verder heeft het LAKS in het schooljaar 2009-2010 een stijging van het ledenaantal van 53% gekend en kreeg het LAKS-informatiecentrum veel vragen en klachten van scholieren in het afgelopen schooljaar.

De landelijke ondersteuning voor leerlingenraden staat dus stevig op de rails. Het is nu aan de scholen om voor een verdere verbetering van de betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwijs te zorgen