Ook voor voortijdig schoolverlaters in de regio Eindhoven-Kempenland, die tot nog toe niet werden opgevangen binnen het huidige vangnet voor voortijdig schoolverlaters, is vanaf 1 juli 2010 opvang met concrete daginvulling geregeld.

Gemeente Eindhoven heeft Via Felix opdracht gegeven om deze leerplichtige/kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 9 tot 18 jaar toe te leiden naar onderwijs of een passend alternatief.

Jaarlijks zijn er veel leerplichtige/kwalificatieplichtige jongeren (in de regio Eindhoven-De Kempen ongeveer 1.300) die de school voortijdig verlaten. Bureau Leerplicht (5 t/m 18 jaar) en Straks.nu (18 t/m 22 jaar) vangen het merendeel daarvan op.

Een klein deel van de leerplichtige voortijdig schoolverlaters kan niet direct terug geplaatst worden binnen het onderwijs of instellingen die daarvan in het verlengde liggen. Deze jongeren zijn bijv. in afwachting van een duidelijk onderwijsadvies of ze hebben een zeer specifieke problematiek. Daardoor staan zij voor enige tijd langs de zijlijn wat demotivatie, ontbreken van contacten, een verminderd zelfvertrouwen en zelfs `afglijden' tot gevolg kan hebben.

Daginvulling op maat
Om dat te voorkomen vangt Via Felix de komende twee jaar jaarlijks 20 tot 30 van deze jongeren op met een dagprogramma op maat. Hierbij is aandacht voor onderwijs, werk, sport, omgangsvormen en eigen interesses. Het aanbod sluit aan op de vraag en de mogelijkheden van de individuele jongere.

Daardoor is de kans groter om de jongeren daadwerkelijk toe te leiden naar onderwijs, werk of een aansluitend vervolgtraject. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de trajecten die 10 weken duren. Bovendien kunnen ze indien nodig worden geadviseerd/ondersteund. Om deelname te garanderen worden jongeren opgehaald en thuisgebracht. Doel is dat jaarlijks 80% van de jongeren uitstroomt naar onderwijs of een passend alternatief.

Doorlooptijd
In eerste instantie hebben de activiteiten van Via Felix een doorlooptijd van twee jaar. In deze periode zal onderzocht worden of dit instrument structureel kan worden ingezet.