Normal_jongeren_probleemjongeren

Dit schooljaar zitten er in totaal 992.015 scholieren op de middelbare scholen van Nederland. Het aantal scholieren groeide met ongeveer 11.000 ten opzichte van het vorige schooljaar. Dat is voor het laatst, denkt de Dienst Uitvoering Onderwijs, die krimp voorspelt. Dit meldt Metro naar aanleiding van een publicatie van de leerlingenaantallen van de DUO. 

Dit jaar begonnen nog 210.299 bruggers aan hun eerste jaar van de middelbare school. De DUO denkt dat dit aantal volgend jaar, of anders in 2016, lager zal komen te liggen. Het aantal middelbare scholieren zal gaan dalen, net zoals het aantal basisschoolleerlingen al enkele jaren aan het dalen is. De basisscholen telden begin dit schooljaar ongeveer 20.000 minder leerlingen. 100 basisscholen sloten daarom afgelopen jaar hun deuren voorgoed. 
 
Er wordt verwacht dat de middelbare scholen problemen krijgen met het opvangen van het leerlingenverlies. Komend schooljaar mogen daarom leerlingen maximaal de helft van hun lessen op een andere school gaan volgen. Deze flexibele samenwerking tussen scholen moet het aantal schoolsluitingen beperken. Ook stelt Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs een potje geld beschikbaar voor het verlies aan inkomsten na een scholenfusie moet gaan compenseren.
 
De grootste krimp wordt verwacht in het vmbo. De VO-raad spreekt zelfs van dubbele krimp; er zullen niet alleen minder leerlingen van de basisscholen doorstromen, maar ook gaan steeds meer scholieren naar de havo of het vwo. Inmiddels gaat de helft van de leerlingen nog maar naar het vmbo. De krimp zal er, zo denken de DUO en de VO-raad, voor gaan zorgen dat vooral kleinere scholen moeite zullen krijgen om hun vmbo-afdelingen open te houden. Fusies en sluitingen worden dan ook verwacht voor de komende jaren, met name in het praktijkonderwijs.
 
© Nationale Onderwijsgids