Dagblad De Pers publiceert vandaag een analyse van de investeringen die Nederland deed in Afghanistan. In totaal werd er voor de ontwikkeling van Urzugan 100 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 7 miljoen euro geïnvesteerd werd in het Afghaanse onderwijs. De cijfers over het aantal scholen en leerlingen verschillen nogal.

Zo telt provinciaal minister van Onderwijs in Uruzgan, Malan Rahmtullah, in Uruzgan 267 scholen, inclusief vier religieuze, maar volgens de officiële cijfers van het Afghaanse ministerie van Onderwijs staan er 174 scholen in de provincie. Dat is een verschil van 93 scholen en ruwweg de helft van het totaal aantal scholen.

Ook over het aantal leerlingen zijn er verschillende cijfers beschikbaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staan er 53.805 leerlingen ingeschreven in Uruzgan, maar uit cijfers 'vergaard in de provincie' zou het gaan om 75.050 leerlingen; een verschil van 21.245 leerlingen.

Ook het aantal meisjes dat onderwijs volgt in Uruzgan is onduidelijk; de provincie zelf meldt 9.000 meisjes, maar Den Haag houdt het op 4.611.

In de praktijk zouden de verschillen nog wel eens veel dramatischer kunnen zijn. Zo zou volgens een ambtenaar in Uruzgan slechts ‘15 procent' van de kinderen daadwerkelijk naar school gaan. Door het gebrek aan lokalen en leraren, maar vooral door de onveiligheid, blijven ze thuis.

Uit een steekproef bleek dat van vijf bezochte scholen er twee niet veel verder waren gevorderd dan de fundamenten. Twee waren aan de buitenzijde afgebouwd maar de afwerking binnenin ontbrak. Eén school functioneerde wel: de koranschool.

© Nationale Onderwijsgids