Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is fel tegen het plan van het demissionaire kabinet om de exameneisen te verhogen. Samen met de VO-raad heeft de scholierenorganisatie gisteren een brief gestuurd aan demissionair staatssecretaris van Bijsterveldt en de vaste Kamercommissie OCW waarin de plannen worden afgeraden. "Deze plannen werken averechts voor de kwaliteit van het onderwijs", aldus Steven de Jong, LAKS-voorzitter.

De aanscherping van de exameneisen houdt in dat leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor het Centraal Examen. De Jong vervolgt: "Nederland investeert ondermaats in onderwijs. Het is erg voorbarig om dan wel de exameneisen te verhogen: eerst moet de kwaliteit van het onderwijs zelf omhoog. Eisen zijn alleen haalbaar als er aan voorwaarden zoals goede lessen wordt voldaan".

Met deze brief maken het LAKS en de VO-raad duidelijk dat de plannen niet bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit, zoals wel beoogd wordt door de staatssecretaris, maar dat er juist veel negatieve gevolgen zullen zijn. Zo is het mogelijk dat leerlingen een lager niveau kiezen omdat ze bang zijn om hun examen niet te halen. Dit staat haaks op een ander voornemen, ‘talentmaximalisatie', van de staatssecretaris.

Ook kunnen de plannen leiden tot verschraling van het onderwijs: scholen zullen de aandacht nog meer beperken tot het examenprogramma zelf en het geven van examentrainingen in plaats van het geven van goed onderwijs. Tot slot verwachten de onderwijsorganisaties dat veel meer zorgleerlingen met bijvoorbeeld dyslexie door deze eisen zullen zakken, wat erg oneerlijk zou zijn. Daarnaast wordt er gewezen op het feit dat er geen draagvlak en geen kwalitatieve onderbouwing is voor deze maatregel.

De verhoging van de eisen moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. "We hopen dat de Kamer en het nieuwe kabinet wél kiezen voor de kwaliteit van het onderwijs en inzien dat deze plannen daar niet aan bijdragen", aldus De Jong.