Het Nederlands Jeugd Instituut heeft aangegeven dat de methode van Titan jongeren werkelijk helpt om hun leven weer op de rails te krijgen. Titan is een Utrechts project met activiteiten die zorgen voor een gestructureerd dag- en leefritme. Het helpt jongeren om weer op een positieve manier mee te doen in de maatschappij.
 
Titan Utrecht opende in november 2005 haar deuren. Utrechtse jongeren van 17 t/m 27 jaar krijgen hier intensieve training, begeleiding en coaching. Jongeren melden zich zelf bij Titan of zij worden doorverwezen via justitie, sociale zaken, maatschappelijke opvang of onderwijs. Ze worden ondersteund op alle leefgebieden, zoals werk, leefsituatie, financiën en vrije tijd. Doel van de aanpak is dat de jongeren na maximaal een jaar weer een baan vinden, vrijwilligerswerk doen of bezig zijn met een opleiding. De kans op (verder) afglijden naar criminaliteit wordt hiermee kleiner.
De gemeente Utrecht financiert Titan.
 
Resultaten
Van de 230 jongeren die tot nu toe door Titan zijn ondersteund, heeft 68% minimaal een half jaar werk of volgt een opleiding. Dat is voor deze doelgroep een heel hoog percentage. Slechts 6% van deze groep doet, al dan niet tijdelijk, weer een beroep op een uitkering. Een kwart van het totaal aantal jongeren heeft meer hulpverlening nodig en 8 % van de jongeren heeft de ondersteuning door Titan afgebroken. Op dit moment begeleidt Titan 80 jongeren.    
 
Veel meer dan een vak leren
Er worden bij Titan individuele en groepsactiviteiten aangeboden, gericht op werk. Bijvoorbeeld in de hout- of metaalwerkplaats, de botenbouw, de beeld- en geluidwerkplaats of op een zorgboerderij. Op deze manier kunnen zij binnen een veilige en eigen omgeving ontdekken waar ze goed in zijn en welke talenten, kwaliteiten en interesses ze hebben. Maar ook komen zij er achter waar ze (nog) niet goed in zijn.
Het gaat niet alleen om een vak leren. Wat minstens zo belangrijk is, is dat de jongeren vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om weer succesvol mee te doen in de maatschappij. Ze bouwen  weer een normaal dag- en nachtritme op, leren om op tijd te komen en leiding te accepteren. Daarnaast werken zij samen, leren met kritiek omgaan, feedback te geven en te reflecteren.
Er zijn bij Titan ook vrijetijdsactiviteiten, zoals sport.