Minder leraren, grotere klassen, stoppen met extra taal- en rekenprogramma's of geen nieuwe computers. Dat zijn de keuzes die scholen in het voortgezet onderwijs moeten maken als de Tweede Kamer morgen instemt met de 70 miljoen euro aan bezuinigingen, zoals die in de Voorjaarsnota worden voorgesteld.

Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad: "Scholen staan nu al met hun rug tegen de muur en hebben geen andere keuze dan te snijden in het primaire onderwijsproces. Dat is onacceptabel. Ik roep de nieuw gekozen Kamerleden daarom met klem op om zich tegen deze bezuinigingen te keren."

Het kabinet bezuinigt al jaren op de materiële bekostiging van scholen. Ook nu weer. Door de aangekondigde bezuiniging van ongeveer 15 miljoen euro, loopt het tekort op de materiële bekostiging verder op tot een kleine 200 miljoen euro. Hierdoor hebben scholen onvoldoende geld voor onderhoud aan schoolgebouwen, schoonmaak en aanschaf van meubilair. Ook bezuinigt het kabinet hiermee op schoolboeken.

Sjoerd Slagter: "Vrijwel alle politieke partijen hebben in de verkiezingscampagne geroepen te investeren in onderwijs. Ik roep de nieuwe Kamerleden op om hun woord te houden en morgen in het debat over de Voorjaarsnota de bezuinigingen af te wijzen."

Ook stelt het kabinet in de Voorjaarsnota voor om lerarensalarissen te bevriezen, terwijl het kabinet zwart op wit heeft beloofd wel geld voor leraren uit te keren. Sjoerd Slagter: "Scholen komen nu in de problemen, omdat het kabinet zijn belofte breekt". Het bevriezen van lerarensalarissen betekent dat het tekort van de huidige CAO VO 2008-2010 verder oploopt naar 190 miljoen euro per jaar.

Scholen komen daardoor steeds verder in de financiële problemen en worden zelfs gedwongen om leraren te ontslaan, contracten slechts tijdelijk te verlengen of leraren te vervangen door goedkopere arbeidskrachten, zoals instructeurs. Deze keuzes leiden tot grotere klassen. Ook zien scholen zich genoodzaakt te stoppen met extra taal- en rekenprogramma's of te bezuinigen op de begeleiding van leerlingen tijdens de maatschappelijke stage.

Sjoerd Slagter: "Ik roep de Tweede Kamer op om lerarensalarissen zoals beloofd mee te laten stijgen met loonontwikkelingen in de markt. Dan kunnen scholen zich gewoon bezighouden met lesgeven in plaats van bezuinigen."

Bron: VO-raad