Aankomende studenten hebben in toenemende mate interesse in een baan als leraar in het voortgezet onderwijs. Tot en met mei van dit jaar merkten 5.500 leerlingen de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs aan als favoriete studiekeuze, tegen 4.876 vorig jaar, aldus de VO-raad.

Het aantal geïnteresseerden is daarmee twee keer zo hoog als in 2005. Volgens een analyse van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) komt de stijging door de 2e graads lerarenopleiding. Daarentegen daalt het aantal vooraanmeldingen voor de 1e graads opleiding licht.

De analyse van het SBO laat ook zien dat de stijging een positief effect heeft op de meeste vakken waarvoor een lerarentekort geldt. Het aantal vooraanmelding is geen garantie voor het daadwerkelijke aantal aanmeldingen; studenten maakten in voorgaande jaren vaak toch nog een andere studiekeuze.

© Nationale Onderwijsgids