Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek, de International Civics and Citizenship Education Study, blijkt dat Nederlandse en Vlaamse scholieren in vergelijking met andere Europese scholieren het minst tolerant zijn ten opzichte van migranten. Dit meldt het NRC Handelsblad. Ook hebben Nederlandse scholieren weinig begrip van politieke systemen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder middelbare scholieren in veertig landen.

Het onderzoek richtte zich op 'burgerschapscompetenties' onder scholieren. In Nederland wordt sinds 2006 op scholen in het voortgezet onderwijs aandacht besteed aan 'actief burgerschap en sociale integratie', maar het onderzoek bevestigt eerdere rapporten van de onderwijsinspectie, dat deze aandacht nog niet de gewenste vruchten afwerpt.

Nederlandse middelbare scholieren hebben ten opzichte van hun leeftijdsgenoten wel veel vertrouwen in de overheid. Daar staat tegenover dat de Nederlandse media het minst vertrouwd wordt door de leerlingen.

Nederlandse scholieren reageerden het meest negatief op stellingen als ‘de kinderen van immigranten zouden dezelfde mogelijkheden moeten hebben om onderwijs te volgen als andere kinderen in het land' en ‘immigranten die al enkele jaren in een land wonen zouden de mogelijkheid moeten hebben om te stemmen bij verkiezingen'.

© Nationale Onderwijsgids