Vanaf het schooljaar 2011-2011 is een maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ieder schooljaar moeten scholieren 12 uur besteden aan de maatschappelijke stage.

Scholen mogen naar eigen inzien de uren indelen. Alle uren in een projectweek concentreren is een optie, maar scholieren kunnen ook volstaan met een half uur maatschappelijk nuttig werk per week.

In de oorspronkelijke plannen was de stage omvangrijker, zo meldt dagblad BN/De Stem. Sommige politieke partijen wilden zelfs dat scholieren drie maanden per jaar vrijwilligerswerk zouden doen, maar die plannen riepen veel weerstand op.

Het verplichte karakter van de stage is wel overeind gebleven; zonder stage geen diploma.

© Nationale Onderwijsgids