Volgens Arnold Heertje, emeritus hoogleraar economie, is het economieonderwijs zo slecht, dat het leerlingen schade berokkent. Op de opiniepagina van de Volkskrant zegt Heertje dat leerlingen door het slechte economieonderwijs op het verkeerde been worden gezet bij het maken van een studiekeuze.

Leerlingen zonder het profiel economie maar met natuurkunde en wiskunde-B als hoofdvakken zouden veel beter economie studeren dan de leerlingen met economie in hun pakket. Heertje wijst ook op de afgelopen examens, waar het havo- en het vwo-examen totaal niet aansloten op de lesstof. Het College voor Examens (CvE) heeft voor beide examens zelfs de normering moeten aanpassen.

Heertje vindt de rol die staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs heeft gespeeld bij het vaststellen van het nieuwe curriculum niet geheel zuiver. Van Bijsterveldt meldde de Tweede Kamer dat negen economen de lesstof getoetst hadden. Dit bleken er uiteindelijk maar vier te zijn, waarbij drie economen ook nog eens zelf betrokken bleken te zijn bij de ontwikkeling van de lesstof.

Goede woorden heeft Heertje over voor SP-kamerlid Jasper van Dijk; die heeft als enige vragen gesteld over de kwestie.

Bron: Volkskrant