Voormalig docent in het voortgezet onderwijs Rienk Janssen houdt op de opiniepagina van dagblad Trouw een pleidooi voor het vmbo. Hij reageert op een eerder nieuwsbericht in Trouw, waarin de afstroom van havo naar vmbo een 'afgang' wordt genoemd. Een kwart van de havisten zakt af naar het vmbo.

De helft van de scholieren volgt een vmbo-opleiding, maar toch is niet het vmbo de norm. Janssen vindt het 'onbegrijpelijk' dat havo-vwo-niveau als de norm wordt gezien en het vmbo als een 'afvalbak'.

Janssen stoort zich aan het taalgebruik in de berichtgeving van Trouw, waaruit minachting voor het vmbo zou blijken. Janssen: 'Ik weet het, zij die in kranten schrijven, voor radio of tv hun zegje doen en zelfs politici hebben vrijwel allemaal havo of vwo gedaan. Maar wat zegt dat als je ook met zo'n diploma op zak de halve bevolking gaat minachten?'

Janssen vindt dat het onderwijs zo moet worden ingericht, dat iedereen het gevoel krijgt ergens goed in te zijn.

Bron: Trouw