Logo_bibliotheek_op_school_luisterboek

De pilot ‘Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school’ laat zwakke lezers en dyslecten op twee basisscholen in Den Bosch plezier beleven aan boeken en lezen. Kinderen, leerkrachten en ouders reageren enthousiast op de leesbevorderende materialen, die hieraan ten grondslag liggen. Deze zijn toegankelijk en makkelijk te gebruiken. Leerkrachten zien dat de kinderen hierdoor meer zijn gaan lezen.

In de praktijk blijkt dat de reguliere collectie van de Bibliotheek op school onvoldoende aansluit bij de behoefte van kinderen met dyslexie of grote leesmoeilijkheden. Daarom heeft het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) deze pilot opgezet. 39 kinderen maakten kennis met de gesproken boeken van Stichting Aangepast Lezen: verkrijgbaar op Daisy-rom of via streaming te beluisteren op Superboek.nl: een gratis site voor kinderen met leesproblemen. Ook werd karaokelezen met Yoleo.nl van Dedicon ingezet. Tot slot gebruikten ze de Makkelijk Lezen Plein-boeken.

Kinderen ervaren gesproken boeken als prettig. Het geeft hen toegang tot boeken die zij anders niet zouden lezen omdat ze te moeilijk zijn. De pilot wijst uit dat starten met een luisterboek de overstap naar het fysieke boek stimuleert. Vooral het karaokelezen van Yoleo is populair, omdat daar een game-element aan gekoppeld is dat het lezen stimuleert. De pilot leert dat leesplezier onder kinderen toeneemt wanneer op deze manier met lezen en boeken omgegaan wordt.

Onder leerkrachten en ouders is nog maar weinig bekend over de producten van Aangepast Lezen, Makkelijk Lezen Plein en Dedicon. Dit is een gemis, zeker gezien de positieve effecten die zij hebben op het leesplezier van de zwakste lezers. Daarom wordt er in samenwerking met de Bibliotheek op school gestart met een vervolgpilot in Den Bosch, met als doel om de bekendheid en het gebruik van de materialen onder leerkrachten en ouders te vergroten.

Het complete onderzoeksverslag vindt u hier.

(Dit is een advertorial)