Normal_techniek3434

De ondernemers van de Industriële Club Tytsjerksteradiel, het basisonderwijs OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel en het voortgezet onderwijs CSG Liudger en OSG Singelland hebben maandag 10 november de TechnetKring Tytsjerksteradiel opgericht. De bedrijven en de scholen gaan samen techniek onder de aandacht brengen van jongeren om hen hiervoor te interesseren. 

De partijen stellen jaarlijks een programma op dat deels gericht is op kinderen van de basisscholen en deels op de jongeren in het voortgezet onderwijs.

In Noordoost Fryslân hebben het onderwijs, de ondernemers en de overheden hun krachten gebundeld in het initiatief ‘De Gouden Driehoek’. Vanuit dit initiatief wordt ingezet op een verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio. Eerder werden al TechnetKringen opgestart in Dongeradeel-Dantumadiel en dit jaar ook in Achtkarspelen-Kollum. Nu volgt de TechnetKring inTytsjerksteradiel.
 
Uit landelijk onderzoek blijkt dat juist voor technische beroepen een goed toekomstperspectief is. “PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore willen samen met het voortgezet onderwijs OSG Singelland en CSG Liudger werken aan een breed aanbod en een goede leerlijn voor de leerlingen voor Technologie” zo vertelt Adelien Burema van het PCBO. “Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen in aanraking komen met- en leren over Technologie en hoe kan dat beter dan samen met bedrijven en het voortgezet onderwijs in de regio. Voor leerlingen die veel affiniteit hebben met technologie moeten er goede doorstroom mogelijkheden komen tussen de basisscholen, het voortgezet onderwijs en mbo/hbo/universiteit. Wij willen daar afspraken over maken. Met de komst van deze TechnetKring zien we goede kansen.”
 
De TechnetKring Tytsjerksteradiel wordt met raad en daad ondersteund door TechniekTalent.nu, een landelijk organisatie van werknemers en werkgevers van acht technische sectoren. Ieder jaar wordt er een jaarprogramma opgesteld door de deelnemers aan de TechnetKring. Technics4U is een speciaal programma gericht op de kinderen van het basisonderwijs, dat erg goed aanslaat. Voor het voortgezet onderwijs wordt een techniekdag georganiseerd waarbij de jongeren een bezoek gaan brengen bij technische bedrijven in de regio. Later kunnen meer programmaonderdelen worden toegevoegd.
 
© Nationale Onderwijsgids