Normal_jongeren3223

Den Haag telt zeker 350 leerplichtige kinderen die niet naar school gaan. Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Dit meldt Omroep West. 

Kinderen uit landen als Polen, Roemenië, Bulgarije en Hongarije gaan naar verhouding vaker niet naar school, terwijl zij dit nog wel moeten. Ruim 11 procent van deze kinderen gaat niet naar school. Deze groep leerlingen worden ook vaker geclassificeerd als ernstige spijbelaars. Dat wil zeggen: ze zijn in vier weken tijd zeker 16 uur ongeoorloofd afwezig geweest van school. 174 kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen werden aangemeld bij leerplichtambtenaren als ernstige spijbelaars.
 
De Stichting Den Haag en Midden-Europa (IDHEM) berichtte eind september al dat vooral de pubers uit de zogenoemde MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) het zwaar hebben. Dit zijn veelal de kinderen die niet in Nederland zijn geboren, maar die hier wel hun onderwijs volgen. Van deze groep hebben de kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar de grootste problemen. Zij moeten de Nederlandse taal eerst in een schakelklas leren, voordat ze naar het reguliere onderwijs overstappen. Daarnaast hebben deze kinderen veel heimwee en, met name bij de Poolse families, zijn de ouders niet goed geworteld in Nederland.  
 
© Nationale Onderwijsgids