BV SPORT, de CIOS opleiding van het Friesland College en de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid van OSG Piter Jelles zetten hun samenwerkingsverband met betrekking tot de activiteit ‘Meer Bewegen in het Onderwijs’ voort voor de periode van 1 juli 2010 tot 1 augustus 2014. Dit meldt de website van de gemeente Leeuwarden.

Deze activiteit zorgt ervoor dat op bijna 15 schoollocaties in Leeuwarden iedere week gedurende het schooljaar een scala aan sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd wordt georganiseerd. De activiteiten zijn onder meer gericht op: gymnastiek en beweeglessen onder schooltijd, kennismaking met bepaalde takken van sport, workshops, duimdrop activiteiten na schooltijd en een tiental schoolsporttoernooien.

Waar mogelijk worden sportverenigingen en wijkorganisaties betrokken bij de naschoolse activiteiten.

Het doel van de activiteiten is meervoudig. Zo worden de leerlingen van Piter Jelles voorbereid op de instroom naar de CIOS opleiding en ontwikkelen de CIOS studenten hun beroepsvaardigheden. Het belangrijkste doel is dat de schoolkinderen gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. Dit bevordert de algemene gezondheid, zorgt voor meer sport en beweging en stimuleert de veiligheid in buurten en op schoolterreinen.

De activiteit is in de afgelopen vier jaar gegroeid. Inmiddels worden wekelijks ruim 1.700 kinderen bereikt.