Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) bracht 16 juni een bezoek aan het ROC Mondriaan in Den Haag. Het werkbezoek stond in het teken van de plusvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen voor overbelaste jongeren die zonder startkwalificatie uit het reguliere vo- en mbo-onderwijs dreigen te vallen.

Tijdens het bezoek maakte de staatssecretaris kennis met het project "Werkmaat" dat het ROC Mondriaan aanbiedt. Met dit project krijgen scholieren, die dreigen uit te vallen, extra begeleiding op hun leerwerkplek. Daarnaast krijgen ze begeleiding bij taal, rekenen en sociale vaardigheden.

"Dit project is een geweldige voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en zorginstellingen. Met dit soort plusvoorzieningen bieden we jongeren ook in tijden van economische crisis perspectief op een werkend bestaan," aldus staatssecretaris Van Bijsterveldt.

60 miljoen voor plusvoorzieningen vanuit het Rijk
Jongeren met een opeenstapeling van problemen, die een groot risico lopen om zonder startkwalificatie het onderwijs te verlaten en maatschappelijke ‘drop outs' te worden, kunnen nu rekenen op extra ondersteuning door plusvoorzieningen. In Nederland zijn ongeveer 16.000 overbelaste jongeren. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) en minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) stellen dit schooljaar en volgend schooljaar in totaal 60 miljoen euro voor deze plusvoorzieningen beschikbaar.

Plusvoorzieningen
Een plusvoorziening op scholen kan alleen tot stand komen als scholen èn gemeenten zich daar gezamenlijk hard voor maken. Scholen konden tot 15 oktober 2009 in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. De plannen zijn inmiddels goedgekeurd en de verschillende regio's zijn volop aan de slag met diverse projecten.

Plusvoorzieningen kenmerken zich onder andere door kleinere onderwijsgroepen en snelle beschikbaarheid van zorgverleners, zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg of woonbegeleiding. Het onderwijs is praktijkgericht, waarbij nauw wordt samengewerkt met de regionale of lokale arbeidsmarkt.

Bron: Rijksoverheid