DEN HAAG (ANP) - Scholen in het voortgezet onderwijs die te grote verschillen vertonen tussen het gemiddelde cijfer voor de schoolexamens (SE) en centrale examens (CE) kunnen tijdelijk hun examenbevoegdheid kwijtraken.

In dat geval wordt het College voor Examens ingeschakeld om staatsexamens af te nemen, heeft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vrijdag besloten.

Onderzoek van de onderwijsinspectie uit 2007 wees uit dat op sommige scholen jaar na jaar een groot verschil bestaat tussen het gemiddelde cijfer van het schoolexamen en het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Deze verschillen kunnen duiden op te makkelijke schoolexamens. ''Een onwenselijke situatie'', aldus Van Bijsterveldt. Een groot verschil leidt volgens haar tot rechtsongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen.

Betrouwbaarheid
Bovendien ondermijnt een te groot verschil de betrouwbaarheid van de examens. ''De kwaliteit van zowel het schoolexamen als het centraal examen moet onomstreden zijn.''