Normal_kind_stoel_klas_jong3456

Een aantal onderdelen van het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs zijn uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het concept van deze AMvB staat tot 26 oktober op internet zodat mensen erop kunnen reageren. Samenwerkingsverband worden verantwoordelijk voor de toewijzing van het lwoo en pro, zo is besloten in het wetsvoorstel. Dit meldt passendonderwijs.nl. 

In de AMvB, waarop iedereen dus tot 26 oktober kan reageren, staan vooral voorschriften over de criteria waaraan een leerling moet voldoen om aangewezen te worden tot het lwoo of het pro. Ook de procedure om te beoordelen of een leerling aan deze criteria voldoet staat in de AMvB. Daarnaast staat in het document welke gegevens scholen moeten aanleveren bij het samenwerkingsverband als zij een aanvraag doen voor lwoo of pro. Bij de toewijzing van lwoo en pro, zo is ook vastgelegd, moeten samenwerkingsverbanden zich laten adviseren door deskundigen. Een samenwerkingsverband kan nu speciaal voor het lwoo en pro ook een deskundige raadplegen op het gebied van vmbo. 
 
Passendonderwijs.nl nodigt iedereen uit om op de AMvB te reageren zodat de reacties meegenomen kunnen worden in de verdere uitwerking van het document. Er kan anoniem gereageerd worden. Het streven is de AMvB augustus 2015 in het staatsblad te publiceren. Klik hier om de AMvB te zien en om te reageren.
 
© Nationale Onderwijsgids