Het onderwijs en met name de basisbeurs zijn inzet van verhitte verkiezingsdebatten deze campagnetijd. StudNed.nl zette de verschillen tussen de politieke partijen wat betreft de basisbeurs op een rijtje.

Vier partijen willen de basisbeurs behouden, namelijk het CDA, de SP, de PVV en de ChristenUnie. Het CDA wil daarnaast het collegegeld verhogen voor studenten die meer dan een jaar vertraging oplopen bij het studeren. De SP wil de aanvullende beurs verhogen voor studenten met minder kapitaalkrachtige ouders.

De PvdA is voor afschaffing van de basisbeurs en de invoering van een sociaal leenstelsel. Het sociale aan het stelsel is, dat je naar draagkracht je studieschuld aflost. Het is onduidelijk of de besparingen op de basisbeurs bij de PvdA terugvloeien naar het hoger onderwijs.

D66, dat zich al sinds jaar en dag profileert als de onderwijspartij, is ook voor een omzetting van de basisbeurs naar een sociaal leenstelsel. De Democraten zijn voor een geleidelijke invoering van het stelsel. Zo zouden eerst masterstudenten en daarna pas bachelorstudenten hun basisbeurs zien verdwijnen.

De VVD, momenteel koploper in de peilingen, is de meest uitgesproken voorstander van de invoering van een sociaal leenstelsel. De liberalen willen de hele studiefinanciering, inclusief de aanvullende beurs, omzetten in een lening. De overheid geeft al genoeg uit aan onderwijs, zo redeneren de liberalen, en studenten moeten het lenen zien als een investering in hun eigen toekomst.

GroenLinks is voor een sociaal leenstelsel, maar maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De partij wil daarom dat de terugbetaling via de belasting gebeurt, waardoor de drempel voor het lenen minder hoog wordt. GroenLinks wil net als de SP de aanvullende beurs verhogen.

Bron: StudNed.nl