AMSTERDAM - Computers in de klas kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan betere leerresultaten en leraren een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut voor onderzoek naar opvoeding en onderwijs, waarvan de resultaten vrijdag zijn gepubliceerd.

De onderzoekers werkten in opdracht van Kennisnet, een organisate die advies en ondersteuning op ICT-gebied levert aan onderwijsinstellingen. Tien middelbare scholen experimenteerden twee jaar lang met uiteenlopende ICT-projecten. Het Kohnstamm Instituut bestudeerde de resultaten.


Een van de proeven toonde aan dat scholieren die wiskundeles krijgen met behulp van ICT, beter presteren dan leeftijdgenoten die op traditionele wijze les krijgen.

Ook bleek dat het gebruik van een digitaal schoolbord bijdraagt aan het plezier van leerlingen in wiskunde.

Begrijpend lezen

Op een andere school oefenden leerlingen spelling en begrijpend lezen op de computer onder begeleiding van een onderwijsassistent. Zij scoorden even goed als leerlingen die taalonderwijs van een docent kregen.

Herhaling van het onderzoek bevestigde de bevinding dat bij een slimme inzet van ICT, leerlingen dezelfde leerresultaten kunnen behalen met de helft van de docentenuren.

Leraren zelf gaven aan dat zij met wat hulp van moderne technologie de leerlingen meer op maat konden bedienen en meer aandacht konden besteden aan de problemen van individuele scholieren. Ook stelden zij vast dat leerlingen beter gingen plannen en beter overzicht hielden.