ANP - De PvdA-leden hebben zich zondag geschaard achter het op termijn omzetten van de basisbeurs in een lening voor studenten, zoals in het conceptverkiezingsprogramma was opgeschreven.

Voorafgaand aan het congres voerden studenten nog actie voor behoud van de basisbeurs, maar de achterban ging daar niet in mee. Wel werd op initiatief van het partijbestuur vastgelegd dat de ov-jaarkaart blijft bestaan.

Volgens het partijbestuur worden financiële problemen bij studenten bovendien voorkomen doordat de lening terugbetaald wordt naar draagkracht. De aflossing bedraagt een klein percentage van het maandinkomen. Als iemand zonder inkomen zit wil de PvdA dat de studieschuld wordt opgeschort.