Normal_leerlingen_middelbare_school__screenshot_

Leerlingen van verschillende onderwijsniveaus eerst een of twee jaar in één klas zetten op de middelbare school vergroot het aantal hogeropgeleiden. Dat suggereren de resultaten van onderzoek naar onderwijsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zo meldt de universiteit.

Het onderzoek van promovendus Roel van Elk van de Erasmus Universiteit laat zien dat het waarschijnlijk loont om pas later in het voortgezet onderwijs te selecteren op onderwijsniveau. In een van zijn studies naar onderwijsbeleid bestudeerde Van Elk het effect van het tijdstip van selecteren op het behalen van een diploma in het hoger onderwijs. Hij vergeleek leerlingen met een mavo-advies die na de basisschool direct naar de mavo gingen met leerlingen die eerst in een gecombineerde brugklas kwamen.

Volgens Van Elks analyse heeft vroege selectie een negatief effect voor mavo-leerlingen op het afronden van het hoger onderwijs. Omgekeerd lijken havo-leerlingen geen negatieve invloed te ondervinden van leerlingen met een mavo-advies in de gecombineerde klas. Deze uitkomsten suggereren dat het uitstellen van het tijdstip waarop leerlingen worden geselecteerd op niveau het aantal hogeropgeleiden in Nederland kan vergroten.

© Nationale Onderwijsgids