Burgemeester Bonthuis, teamchef De Haas van politieteam Krimpenerwaard, rector Hakkenberg van CSG Willem de Zwijger en rector Buddingh’ van het Schoonhovens College ondertekenden het convenant.
Op maandag 17 maart is het Convenant Veilige School Schoonhoven ondertekend. Het convenant is de bekrachtiging van de afspraken die gemeente, politie en twee scholen voor middelbaar onderwijs met elkaar hebben gemaakt. 
 
Het Convenant Veilige School Schoonhoven beschrijft wat de CSG Willem de Zwijger (1.100 leerlingen), het Schoonhovens College (1.400 leerlingen verdeeld over twee locaties), de politie en de gemeente van elkaar mogen verwachten als het gaat om grensoverschrijdend gedrag op of rond de scholen. 
In een protocol staat hoe de verschillende partners zullen handelen bij onder andere verbale of fysieke agressie, geweld, vernieling, diefstal, het gebruik of de handel in drugs, vuurwerk of seksuele intimidatie. 
 
Voorafgaand aan de ondertekening is door de circa 25 aanwezigen: betrokkenen van de scholen, politie en de gemeente, aan de hand van stellingen en een casus met elkaar gediscussieerd en van gedachten gewisseld. 
 
Met de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van de ‘veilige school’, wordt het gezamenlijke belang bij een veilig schoolklimaat en een veilige schoolomgeving onderkend. Belangrijk is dat partners elkaar weten te vinden. Met name de beide wijkagenten Jacqueline van der Bas en Jos Manschot spelen hierin een prominente rol. Binnenkort zullen zij ook met hun wijktafeltje op de schoolpleinen neerstrijken.