Instituut voor Taal en Studiebegeleiding
Instituut voor taal- en studiebegeleiding, ITSB, onderscheidt zich door haar jarenlange ervaring, haar kennis, haar gedrevenheid en haar toegewijdheid.
 
Met toewijding en ervaring naar succes.
Wat is de visie van ITSB?
"ITSB, instituut voor taal- en studiebegeleiding, is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder kind dat ons wordt toevertrouwd binnen korte tijd kan uitmunten wanneer zijn rijkdom aan unieke talenten en capaciteiten wordt aangeboord. ITSB helpt die talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Door vooral de focus te leggen op wat het kind allemaal wél kan, ervaart het kind dat een eerste kleine overwinning eigenlijk al meteen een hele grote overwinning kan zijn," aldus Arlene Oehlers, directeur van ITSB. 

"Vanaf onze oprichting in 2001 is ITSB in het Gooi professioneel en succesvol actief met huiswerkbegeleiding, individuele begeleiding en bijlessen. Ook kunnen kinderen bij ITSB terecht voor remedial teaching, onderzoek en advies. Ons ervaren team van bevoegde vakdocenten, remedial teachers, orthopedagogen en GZ-psychologen is toegewijd en bevlogen en bruist van enthousiasme. Wij kunnen bogen op meer dan vijfentwintig jaar kennis en ervaring. Ons team zet zich met hart en ziel in voor elk kind dat binnen wandelt en door ons begeleid wil worden."

Wat maakt ITSB zo bijzonder?
"De jarenlange ervaring van ons team, de positieve aandacht en de toewijding om het unieke kind alles te laten bereiken wat het verlangt en verdient, maken ITSB zo bijzonder! Het is ons streven dat het kind huiswerk maken of extra taal- en rekenhulp gaat ervaren als “leuk” en “zinvol”. Daarbij zetten we vooral in op het eigen vermogen van de leerling en stimuleren wij hem zijn eigen oplossingsgerichte ideeën te genereren en toe te passen."

"Behalve alle “tips & tricks” bij het maken van huiswerk en toetsen en het gebruik van plan- & werkmethodes, zorgen wij voor een goede en veilige werkomgeving. Onze interactieve vorm van begeleiding biedt leerlingen bovendien de mogelijkheid om een eigen visie te ontwikkelen op het maken van huiswerk en om daar ook invulling aan te geven.
In de dagelijkse praktijk komt het er op neer dat de leerling in overleg met de begeleider bepaalt hoe de planning van het werk eruit gaat zien. Elke dag opnieuw geven wij de leerling die ruimte. Of het nu gaat om een korte- of een langere termijn planning, het is de leerling die aangeeft hoe het eruit moet gaan zien en wat het beste voor hem werkt.
Herhalen? Onderzoeken? Toepassen? Ontdekken? Samenwerken? De leerling gaat aan het werk met zijn eigen uitgestippelde plan van aanpak. De docentbegeleider heeft daarbij vooral een luisterend oor en treedt steeds sturend op met uitlokkende vragen (Hoe kan je het anders doen?), detaillerende vragen (Wat heb je precies gedaan dat het zo goed ging?) of competentievragen (Hoe kwam je op dat goede idee?). De begeleider complimenteert en begrenst, daar waar nodig is en doet dit op een vragende manier. Zo krijgt de leerling meer zicht op en meer vertrouwen in zijn eigen kunnen. En zodra het lichtje eenmaal brandt, volgt de kick van persoonlijk succes. Het team legt niets op, immers pubers zijn allergisch voor ‘gepreek’, zegt ook Martine Delfos, wetenschappelijk onderzoeker. Probeer ze vragenderwijs te begeleiden naar een oplossing voor een situatie. Hoe denk jij dat dit werkt, Pieter? Zo’n vraag zet hersens ‘aan’…." (M.F. Delfos (2011). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten).
 
Jason (VWO4) zit, na een aantal zeer moeizaam verlopen schooljaren en twee maal doubleren, sinds dit schooljaar op ITSB: "Ik mag hier (ITSB) zelf bepalen hoe ik mijn werk indeel en af krijg binnen de tijd dat ik hier zit. Dit werkt bij mij het beste. Laatst heb ik niets gedaan aan mijn Engels maar haalde wel een 9. Ik wist dat ik het kon en jullie vertrouwden mij op mijn woord. Het is een prettige sfeer om in te werken zo. Ik “moet” hier niets. Nu doe ik weer wat aan school."
 

 
En de leerling die niet wil?
"En de “ik wil wel, maar doe het niet leerling”? Die is er zeker ook en ook deze leerling is uniek en verdient een eerlijke kans! Daarom gaat onze screeningtest specifiek in op “zelfmotivatieonderzoek” om voor de leerling inzichtelijk te maken waar het gebrek aan motivatie vandaan komt. Als de leerling dat graag wil veranderen, gaat hij vervolgens de oplossing regisseren en met kleine stapjes werken aan verandering en succes."

Visie van een ouder (moeder van Floris):
"De kracht van het ITSB ligt in de permanent hoge kwaliteit en het enthousiasme van haar Team. Veel kennis in alle vakgebieden waarbij ook veel aandacht blijft voor de persoonlijke en individuele behoeften van iedere leerling. Een zeer positieve, open en motiverende omgeving met oog voor nieuwe ontwikkelingen en methodes."
 
ITSB voor het Gooi en omstreken met een hoofdvestiging in Laren: toewijding en ervaring zijn onze garantie voor succes!

www.itsb-edu.nl
info@itsb-laren.nl 
 
(Dit is een advertorial)