Normal_test_proefwerk_citotoets

(Novum) - Meer dan de helft van de middelbare scholen vindt dat ze te veel worden afgerekend op toetsresultaten. De Inspectie van het Onderwijs heeft volgens hen te weinig oog voor de individuele leerling en de plaatselijke omstandigheden van de school, concludeert het bureau DUO-Onderwijsonderzoek dinsdag uit een peiling onder duizend directieleden, teamleiders en docenten.

Slechts 29 procent van de ondervraagden vindt dat de inspectie op een goede manier toeziet op de kwaliteit van het onderwijs. Een kwart vindt het toezicht slecht. De rest weet het niet of vindt het niet goed en niet slecht.

Een meerderheid van 55 procent vindt dat het toezicht anders moet worden geregeld. Vooral docenten zouden hier een sterke mening over hebben. Zij vinden dat de inspectie vaker op bezoek moet komen en een vaste inspecteur moet aanstellen die regelmatig met de school in gesprek is. Ook moet het toezicht volgens hen minder op cijfers gericht zijn en meer op de leerlingen en hun achtergrond. Ook zou er meer oog moeten zijn voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Verder zouden scholen meer bij elkaar moeten kijken en elkaar onderling moeten beoordelen.